FABO

Vi bygger nytt


Forshagabostäder AB, FABO, har under åren 2006-2013 byggt ett 80-tal nya hyresrätter i Forshaga och Deje. Under 2017 byggde vi ytterligare 32 st. nya lägenheter i centrala Forshaga.

Närheten till Karlstad och goda kommunikationer tillsammans med bra skolor, ett rikt föreningsliv och ett stort utbud av fritids- och kulturaktiviteter ger Forshaga goda förutsättningar att vara en attraktiv boendeort.

Det samarbete som inletts inom Karlstad Business Region mellan Karlstad, Forshaga, Hammarö, Kil och Grums är av avgörande betydelse för utvecklingen i Forshaga. En god utveckling av arbetsmarknaden inom regionen är en förutsättning för Forshagas utveckling.

Enligt den regionala bostadsmarknadsanalysen 2015 redovisar allt fler kommuner i Värmland att de upplever bostadsbrist. Bristen koncentreras främst till Karlstads arbetsmarknadsregion. Karlstads tillväxt har lett till ökade priser som har gjort att bostäder i kringliggande kommuner blivit mer attraktiva.

Utbyggnad av stamfiber och områdesnät har skett i en hög takt under senare år och ytterligare utbyggnad planeras under kommande år. God tillgång till IT-kommunikation med hög kapacitet är en förutsättning för att både bo kvar och flytta till olika delar av kommunen samt för att driva företag.

Tennis- och Hockeygatan, 26 lgh 2006

Järnvägsgatan 30-32, 14 lgh 2007


Klarälvsgatan 7, 16 lgh 2009

Storgatan 20-22, 12 lgh 2013


Geijersgatan 16-20, 14 lgh 2013