FABO

Värme

Fabo eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 22 grader.

Att elementet blir kallt ibland betyder att termostaten fungerar som den ska. Är elementet varmt upptill och kallt nedtill är det oftast helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral som skickar ut det varma vattnet. Det kan därför dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element. Vid snabba väderomslag kan det tillfälligt bli att det blir någon grad kallare innan värmesystemet hunnit ikapp.

Det är viktigt att tänka på hur man möblerar i lägenheten i närheten av sina element. Soffor, hyllor, gardiner m.m. hindrar den varma luften att cirkulera runt i rummet som det är tänkt. Om något blockerar termostaten så blir det varmare runt den vilket gör att den stänger innan rummet har kommit upp till rätt temperatur.

Om du fortfarande upplever att det är kallt i lägenheten så rekommenderar vi att du först kontrollerar temperaturen själv med en tillförlitlig termometer. Mät minst en meter in från yttervägg och en meter upp från golvet. Ytterväggar och fönster är kallare än inomhusluften och man får en missvisande temperatur.

Om det fortfarande är under 20 grader, gör en felanmälan till oss.