FABO

Välkommen på visning i Kv. Svanen!

Nu närmar sig inflyttningen i kv. Svanen och den 3 oktober mellan kl. 14.00 - 18.00, visar vi upp två av de nyproducerade lägenheterna.

Inbjudan hittar du här

Läs mer om projektet här