FABO

Uthyrningskriterier

För att få hyra en lägenhet hos oss krävs bland annat att man uppfyller följande kriterier:

  • Myndig
  • Godkänd och tillräcklig inkomst från arbete, CSN, pension, a-kassa, försörjningsstöd, etableringsstöd, aktivitetsersättning eller föräldrapenning
  • Referenser från tidigare hyresvärdar 
  • Fri från hyresskulder

För att vår handläggning ska gå snabbare är det till stor hjälp om man som sökande tar med dokument som styrker ovanstående vid besök, eller kan skicka dem per post om kontakten skett via telefon.