FABO

Uppsägning

Vill du säga upp din lägenhet eller parkeringsplats måste du göra det skriftligt. Använd gärna den förtryckta uppsägningsblanketten som finns längst ned på hyreskontaktet.
Om du inte längre har kvar kontraktet går det bra att lämna in en egen uppsägning där det framgår vilket objekt uppsägningen avser, adress och naturligtvis även en signatur med datum.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader.
Denna uppsägningstid frångås vid två tillfällen. Vid dödsfall, då gäller en månads uppsägningstid samt vid korttidskontrakt.

Besiktning

Då uppsägningen har inkommit skickar vi dig en bekräftelse tillsammans med en tid för besiktning.
Om du inte har möjlighet att närvara vid besiktningen går det bra att skicka ett ombud eller kontakta oss för att boka en ny tid.

Vid besiktningen ska lägenheten vara tom och städad.
Det går bra att lämna lägenhetsnycklarna direkt till besiktningsmannen.

Visning av lägenheten

Under uppsägningstiden har man enligt lag, skyldighet att visa lägenheten för intresserade.
Om man under den här tiden inte kan närvara måste någon annan visa lägenheten. Bovärden, med hyresgästens tillåtelse, sköta visningen med huvudnyckel