FABO

Uppsägning

Vill du säga upp din lägenhet eller parkeringsplats måste du göra det skriftligt. Använd gärna den förtryckta uppsägningsblanketten som finns längst ned på hyreskontaktet.
Om du inte längre har kvar kontraktet går det bra att lämna in en egen uppsägning där det framgår vilket objekt uppsägningen avser, adress och naturligtvis även en signatur med datum.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader.
Denna uppsägningstid frångås vid två tillfällen. Vid dödsfall, då gäller en månads uppsägningstid samt vid korttidskontrakt.

Besiktning

Då uppsägningen har inkommit skickar vi dig en bekräftelse tillsammans med en tid för besiktning.
Om du inte har möjlighet att närvara vid besiktningen går det bra att skicka ett ombud eller kontakta oss för att boka en ny tid.

Vid besiktningen ska lägenheten vara tom och städad.
Det går bra att lämna lägenhetsnycklarna direkt till besiktningsmannen.

Visning av lägenheten

Under uppsägningstiden har man enligt lag, skyldighet att visa lägenheten för intresserade.
Om man under den här tiden inte kan närvara måste någon annan visa lägenheten. Bovärden, med hyresgästens tillåtelse, sköta visningen med huvudnyckel. 

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. 

Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersänding av din post får du beställa det hos Svensk adressändring

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar vilken våning och var på våningen lägenheten finns (ex 1101). Du kan hitta lägenhetsnumret i ditt kontrakt eller på tavlan i trapphuset. 

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.