FABO

Trivselregler

För att alla ska trivas och känna sig trygga i sitt boende krävs att alla visar hänsyn och respekt gentemot sina grannar och omgivning. Det är framförallt för att främja en god grannsämja och en säker boendemiljö som följande trivselregler är upprättade.
Du kan även ta del av informationen via våra filmer med boendeinformation.

Fastigheten och utemiljön

Lägenheten och de gemensamma utrymmena ska vårdas väl. Om det uppstår fel eller problem, ansvarar hyresgästen för att kontakta felanmälan så att det blir åtgärdat.

Trapphuset och entréer ska hållas fria från cyklar, barnvagnar och andra större föremål eftersom det kan vålla problem för utryckningspersonal.

Parkering på innergårdar är endast tillåtet vid speciella tillfällen som tex. vid flyttning. Parkering på grönytor är aldrig tillåtet.


Ljudolägenheter

Det viktigt att dämpa volymen under kvällar och nätter. För allas trevnad ska det vara lugnt och tyst mellan kl. 22:00-07:00.
Mycket oväsen som till exempel hög musik utanför kontorstid rapporteras till Felanmälan som skickar Securitas på utryckning. Den som orsakat störningen debiteras utryckningskostnaden på cirka 2000 kronor. En störning under kontorstid går bra att rapportera direkt till bovärden.


Balkong/uteplats

Att skaka mattor eller täcken från balkongen är inte tillåtet. Anvisade platser för mattpiskning finns på gården.
Blomlådor får monteras på balkongen men måste vändas inåt.
Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongen/uteplatsen eftersom de förorenar mycket. Den spillda maten kan även locka fram råttor och möss.
Paraboler får monteras men du måste först kontakta FABO för att få tillstånd och instruktion hur du ska sätta upp parabolen.
Grillning från balkongen/uteplatsen är tillåtet endast med elgrill.


Husdjur

Husdjur är välkomna så länge de inte skapar obehag för grannarna.
Hundar ska alltid hållas kopplade.
Det är djurägarens ansvar att se till att deras djur inte förorenar inom bostadsområdet.


Sopor

Hushållssopor ska kastas i anvisade soprum.
I soprummen är det viktigt att alla följer de rutiner för Sopsortering som gäller.
Övrigt avfall som inte hör hemma i någon av de behållare som finns i våra soprum, ska av hyresgästen transporteras till kommunens återvinningscentral.


Tvättstugan

Tvättstugan ska alltid städas efter avslutat tvättpass. Luddfilter i tumlare ska alltid rensas.
För att tvätta måste tvättpass bokas med personlig bokningscylinder eller bokningskod. Att tvätta när någon annan har bokat passet är inte tillåtet.

 

Kameraövervakning

För att öka hyresgästernas säkerhet och trevnad har vi sökt tillstånd och installerat kameraövervakning i vissa källarlokaler (gemensamma utrymmen). 

Störningar i boendet

Oväsen som stör dig som hyresgäst under kvällar och nätter rapporteras till felanmälan som skickar ärendet vidare till störningsjouren.

Som anmälare får man ange sitt namn, men är anonym gentemot de som orsakat störningen. 

En utryckning från Securitas debiteras den störande och kostnaden är ca 2000 kr.