FABO

Styrelse, vd och revisorer

Ledamöter


Kenneth Eriksson (S), ordförande

Sten Myreback (C), vice ordförande

Bertin Hagelin (S)

Annie Lindberg (M)

Mattias Op De Weegh (M)

 

Suppleanter


Stefan Ögren (C)

Maria Norell (S)

 

Vd

Anders Pettersson

 

 

Auktoriserade revisorer


Marcus Persson, KPMG ordinarie

Mattias Eriksson, KPMG ersättare

Lekmannarevisorer


Gunilla Björk, ordinarie