FABO

Sopsortering

På de flesta av FABOs bostadsområden finns miljöstationer, med tillhörande sopsortering. Det är viktigt att du slänger dina sopor i rätt kärl.

Anledningen till att vi har sopsortering är inte för att krångla till det för våra hyresgäster, utan för att minska utsläppet av växthusgaser och bidra till en bättre miljö.

På de områden där sopnedkast fortfarande används, är det viktigt att du inte kastar miljöfarligt avfall och övriga typer av skräp som inte hör hemma bland hushållssoporna.

Tänk på att aldrig ställa sopor eller annat avfall i trappuppgångar, källarkorridorer eller liknande allmänna utrymmen. Det är en stor brandfara och du som hyregäst är ansvarig för att frakta bort avfallet.

Vad ska sorteras var?

Glas
Det finns två olika behållare. En för färgat glas och en för ofärgat glas. Här lägger du glasflaskor och glasburkar utan metallock. Inte lampor eller annan typ av glas.

Pappersförpackningar
Mjölkförpackningar, skokartonger, cigarettpaket utan plast och foliehölje, äggkartonger, flingpaket, mjölpåse etc.

Plastförpackningar
Hårda plasförpackningar är tex. schampoflaskor, sköljmedelsförpackningar och saftflaskor.

Metallförpackningar
Konservburkar, och förpackningar tillverkade av folie eller aluminium, är exempel på vad som ska kastas här. Platta till burkar innan de placeras i behållaren då de tar mycket plats.

Tidningspapper
Tidningar, papper och kataloger är exempel på vad som kan kastas här.

Glödlampor
Ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Batterier
Ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Restavfall/hushållssopor
Övriga hushållssopor som inte går under någon av oavanstående rubriker kastas här. Detta är brännbara sopor som tex. matrester, blöjor, kläder, bindor, tops, trasor mm.

Grovsopor
Möbler, elektronik och övriga grovsopor får inte kastas på våra miljöstationer, utan på kommunens återvinningscentral.

 

Läs mer om avfall och sopsortering på kommunens hemsida.