FABO

Radon

Vad är radon

När grundämnet Radium sönderfaller bildas radon som är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radium finns överallt i naturen.

Radon i hus kan komma från marken, byggmaterialet eller hushållsvattnet.

Radon från marken är vanligast och tar sig in i huset via otätheter i grunden.

Radon i vattnet är ovanligt, speciellt vid ytvattentäkter som vi har här i kommunen. Här kan du läsa mer om radon och riskerna med det.

Radonmätning                                                 

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta. Radonhalten varierar dels under dygnet och dels under året. Variationer beror i huvudsak på temperatur, vindförhållanden och ventilation.

Den vanligaste mätmetoden är att använda spårfilm i små mätdosor.

För att få ett bra årsmedelvärde ska mätningarna ske under minst 2 månader. Mätningarna ska ske någon gång under eldningssäsongen – mellan 1 oktober och 30 april. Gränsvärdet för radon i bostäder är 200Bq/m³.

I fastigheter med dokumenterat förhöjda värden mäts alla lägenheter. I andra fastigheter mäts ett urval lägenheter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Åtgärder

Om det skulle visa sig att det är förhöjda värden i just din lägenhet ska det planeras för åtgärder. Det allra vanligaste är att man gör ventilationsåtgärder av olika slag. Därefter gör ytterligare en mätning nästkommande eldningsperiod.

Skulle det visa sig inte vara tillräckligt finns det åtgärder som t.ex. gipsplattor på väggar, speciell spärrfärg, radonsug, mm.

Man kan själv påverka att hålla ner radongaserna i inomhusluften. När ventilationen fungerar i en fastighet sänks halten av alla emissioner i luften.

När man vädrar fungerar inte ventilationen som den ska, så tänk på att vädra med tvärdrag en kort stund istället.

Rör inte ventiler och don som finns i lägenheten, de är inställda efter ett värde utifrån fastighetens förutsättningar. Ändrar man i en lägenhet kan hela huset påverkas.

När planeras våra mätningar

Vi har som mål att alla våra bostadshus ska vara mätta år 2020. Tidsplanen som vi har tänkt att följa om inga hinder förekommer finner du här nedan.

Mätning sker under oktober-april

2016 jan-april
Trädgårdsmästaren 11, Grossbolsgatan 13-17
Risäter 24, Gärdesvägen 29-33

2016 okt-dec
Havren 18, Fältgatan 13-15                      
Violen 20, Gärdesg.13
Elektrikern 4, Geijersgatan 26                                                                  
Deje 5:10, Apotekargränd 4
Deje 15:5, Åsengatan 8-10 

2017 jan-april
Trädgårdsmästaren 12, Toreliusg.12                      
Ö Dejefors 1:4, Bruksvägen 3,13                               
Ö Dejefors 1:7-8, Bruksv.2-8  

2017 okt-dec
Deje 15:4, Skolvägen 4
Deje 9:1, Bryggerig. 9-11, Mohagsg. 2-4, Brog. 12-14
Deje 9:2, Bryggerigatan 3-7                   
Deje 5:8, Apotekargränd 2
Målaren 55, Storgatan 55        

2018 jan-april
Ö Dejefors 1:4, Bruksvägen 5
Trädgårdsmästaren 15, Toreliusg. 14
Svanen 17, Bruksgatan 17-19                  
Svanen 8, Bruksgatan 7-13                  
Kooperatören 2, Storgatan 49-53                             
Mjölnaren 4, Geijersgatan 16-20

2018 okt-dec
Lönnen 16, Storgatan 20-22
Köpmannen 17, Esplanaden 1-7
Grossbol 1:867, Järnvägsgatan 30-32
Deje 5:9, Älvdalsvägen 38                      
Deje 13:2-3, Klarälvsgatan 7
Deje 3:7, Älvdalsvägen 17

2019 jan-april
Tulpanen 1, Blomstervägen/Norrliden
Forshaga 1:63, Berghaget (Hockeygatan/Tennisgatan)

radonmätare 

 

 

dosor