FABO

Parkering

På varje på bostadsområde finns ett antal parkeringsplatser att hyra. Dessa är uppmärkta och får inte nyttjas utan kontraktsinnehavarens tillåtelse.

Skulle någon parkera på Din förhyrda plats så skall detta anmälas till Q-park. Det finns på vissa områden även ett antal besöksparkeringar att tillgå, dess är i sådana fall uppmärkta med ”P” och då får man stå där i max 24 h om inget annat anges.

I övrigt är det inte tillåtet att parkera bilar på våra gårdar, gräsmattor eller utefter fastigheter.
Vi hänvisar till allmänna parkeringsplatser eller längst med gator där parkering är tillåten.

Bilar som står felparkerade bötfälls av Q-Park och taxan följer kommunens prislista.

För felanmälan gällande felparkering, kontakta Q-Park på  0771-96 90 01