FABO

Om oss

 

Det kommunala bostadsbolaget Forshagabostäder AB, FABO, bildades 1997. Bolaget tog över fastigheter och verksamhet från Stiftelsen Forshagabostäder som bildades 1947. I samband med kommunsammanslagningen 1974 lades de tre allmännyttiga bostadsföretagen samman. Det var Stiftelsen Dejebostäder, Aktiebolaget Forshagabyggen och Stiftelsen Forshagabostäder.

Det äldsta huset i Forshagabostäders ägo ligger på Älvdalsvägen 38 i Deje och är byggt 1900. 

Forshagabostäders uppgift är att på affärsmässiga grunder främja försörjningen av bostäder och kommersiella lokaler och på så sätt medverka till att stärka Forshaga kommuns utveckling.

FABO har 768 lägenheter, 454 i Forshaga och 314 i Deje. Av dessa är ca 100 lägenheter ombyggda till ca 225 studentrum för gymnasieelever på ForshagaAkademin. Under 2000-talet har FABO byggt 80 st nya lägenheter i både Deje och Forshaga.

Förutom lägenheter äger FABO ett antal lokaler. Det är bland annat bank- och apotekshuset på Storgatan i Forshaga samt Räddningsstationerna i Deje och Forshaga.

Ägare 

Forshagabostäder AB ägs till 100 procent av Forshaga kommun.
Styrelsens ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige i Forshaga kommun.
Samtliga tre kommunala bolag har samma styrelse.
Nuvarande styrelse är vald till och med bolagsstämman 2019.