FABO

Lägenheterna i Kv. Svanen finns nu att söka bland övriga objekt

2017-03-03

Avtalen är nu tecknade med de intressenter till kv. Svanen som bokade sina lägenheter redan i höstas.
De lägenheter som fortfarande är lediga publiceras nu bland våra övriga objekt där vi tillämpar vårt poänggrundande kösystem.