FABO

Informationsmöte för boende på Thoreliusgatan 14 C-D

2018-01-23

Hyresgäster på ovanstående adress kallas till informationsmöte ang. fönsterbyte och fasadrenovering.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Grossbolsgatan 17 A

Tid: Torsdagen den 15/2 kl. 18.00

Varmt välkomna!