FABO

Information till boende på Storgatan 51

2018-04-12

Måndagen den 4 maj kommer vinden på Storgatan 51 att rensas då det i dagsläget förvaras tillhörigheter utanför inhägnat förrådsutrymme.

Alla saker som omhändertas kommer att kastas och vi ber er därför att se över era förrådsutrymmen och ombesörja att tillhörigheter som eventuellt är placerade utanför dessa flyttas.