FABO

Huskurage

Under februari 2015 antog kommunstyrelsen i Forshaga kommun och Forshagabostäder initiativet "Huskurage".

Huskurage är en policy och rutin vid oro för våld i nära relationer.

Bakgrunden till detta är trygghetsundersökningar som visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relationer aldrig anmäler förövaren.

Årligen dödas över 20 personer av våld i nära relationer, de flesta är kvinnor men även barn och män drabbas.

Tanken är att Huskurage skall uppmuntra till att lyfta frågan, och att grannar ska våga agera vid misstanke om hot och våld.

Syftet är att skapa en gemenskap i varje hus där grannarna tar ansvar, agerar, och hjälper varandra.

Vi ska gemensamt visa att vi inte tolerera hot och våld.

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro och våld:

1. Ringer på hos grannen för att höra efter hur denne har det.

2. Vid behov ta hjälp av annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd och hjälp.

3. Ringer polisen. (Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs som akuta eller hotfulla.)

Misstänker man att barn far illa, oavsett om det gäller misstanke om våld eller att vårdnadshavaren på annat sätt brister i sitt ansvar gentemot barnet, skall även en orosanmälan göras till socialtjänsten.

Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld och bidra till ökad trygghet för alla.

Du kan läsa mer om initiativet Huskurage på deras hemsida.