FABO

Hushållsel

De flesta av FABOs hyresgäster har en preliminär debitering av hushållselen tillagd på hyran.

Med detta menas att vi har räknat ut en snittkostnad på en normal månadsförbrukning av el för lägenhetens storlek. En gång i slutet av året läser vi av elförbrukningen på varje lägenhet. Beroende på förbrukningen korrigeras beloppet vid nästkommande hyresavisering.

I de områden där hushållselen inte är inlagd i hyran, kontaktar hyresgästen själv elbolaget Fortum, för ett separat abonnemang.

Följande adresser har eget elabonnemang:

  • Storgatan 18-20 och  49-53
  • Geijerrsg 16-20
  • Järnvägsg 30-32
  • Bruksgatan 7-19
  • Klarälvsg 7
  • Älvdalsvägen 38
  • Esplanaden 7

.