FABO

Byte av elmätare

2019-03-18

Bruksgatan 7-13 måndagen den 15 april kl 08:00-12:00

Geijersgatan 26 tisdagen den 16 april kl 08:00-12:00

Fältgatan 13-15 onsdagen den 17 april kl 08:00-12:00