FABO

Autogiro

Med autogiro dras hyran direkt från kontraktsinnehavarens bankkonto den sista dagen i varje månad.

Autogiro är ett enkelt sätt att betala sin hyra på. Det enda man behöver tänka på är att det finns täckning på kontot dagen innan överföringen kommer att ske.
Om pengar inte finns på kontot vid detta tillfälle kommer hyran att gå vidare som ett ärende till inkasso företag för vidare handläggning, efter passerat förfallodatum.

 

Stopp av autogirodragning

Om man vill stoppa en kommande överföring ska den kontoförande banken kontaktas senast två vardagar i förväg. Man kan även vända sig direkt till oss senast två veckor innan förfallodagen.

 

Ansökningsblankett för autogiro

Skriv ut autogiroblanketten och skicka den till oss.
Du kan också kontakta FABO så skickar vi en blankett till dig.

Då autogirot är registrerat skickar banken en bekräftelse till kontohavaren. Första överföringen görs vid nästkommande månadsskifte.

 

Autogiro blankett 2015