FABO

Andrahandsuthyrning

En andrahandsuthyrning ska alltid godkännas av FABO. Skälet för en uthyrning i andra hand kan vara till exempel en kortare tids utlandsvistelse eller arbete på annan ort. Om andrahandsuthyrningen inte har godkänts, betraktas den som olovlig och kan leda till uppsägning.

Samma kriterier gäller som vid vanlig ansökan till lägenhet, och går att läsa mer om under Uthyrningskriterier.

Ansvar

Förstahandshyresgästen är fortfarande ansvarig för lägenheten, hyresinbetalningar och störningar. Vid en utebliven inbetalning av hyran eller återkommande störningar kan en uppsägning av båda parter komma att ske.

Eftersom andrahandshyresgästen inte tecknar avtal med FABO rekommenderar vi de båda hyresgästerna att teckna eget avtal. Förtryckta blanketter för detta finns att köpa i välsorterade bokhandlar.